pondělí 10. října 2011

Pirátský test - hackerský útok

Při příležitosti konference o financování politických stran jsem navázal osobním kontakt s představiteli Pirátské strany (Petr Bajgar, Jakub Michálek).

Postupně se totiž objevují pokusy a náznaky různých zájmových skupin zaměřených extrémně "pro" či "proti" někomu. Z preventivních důvodů proto hledám způsoby k odhalení potenciálních děr, které by mohly umožnit zkušené osobě nekontrolované a nechtěné zásahy do systému.

Oslovil jsem pány z Pirátské strany s předpokladem množství IT odborníků zastoupených právě mezi jejich příznivci. Oba "piráti" přislíbili spolupráci při simulovaném hackerském útoku na ElectionsMeter.

Motivací je společný zájem ověřit technickou nenapadnutelnost nezávislého průzkum veřejného mínění. Podmínkou realizace takového útoku je nedestruktivní způsob a má informovanost.

neděle 9. října 2011

Proč musím při hlasování vyplňovat Captcha?

Za určitých situací je hlasující vyzván k vyplnění Captcha kódu, aby byl jeho hlas uznán.

Vyplnění Captcha kódu je nutná bezpečnostní obstrukce, jejíž příčinou může být:
- špatně nastavený internetový prohlížeč
- nestandardně fungující poskytovatel internetového připojení
- zavirovaný počítač Váš nebo kterýkoliv jiný ze stejné IP adresy
- zcizené internetové připojení
- nestandardně anonymizované internetové připojení
- internetové připojení prostřednictvím veřejné proxy brány
- internetové připojení prostřednictvím dynamicky přidělované IP adresy, které byla někým zneužita
- nepřiměřená frekvence hlasování
- hlasování je omezeno z důvodu podezření na cílený útok

Většině důvodů k Captcha kontrole je možné se vyhnout zaregistrováním uživatele a použitím uživatelského jména.

Absolutní odstranění Captcha obstrukcí lze dosáhnout objednáním komfortního uživatelského účtu.

Proč nebyl můj hlas uznán?

V poslední době se na nás obrátili rozhořčení uživatelé s otázkou "Proč nebyl můj hlas uznán?". Někteří dokonce neváhali vyslovit podezření, že záměrně diskriminujeme jejich názor, jejich hlas nebo přinejmenším dáváme větší prostor opozici.

Ujišťujeme, nikoho nediskriminujeme. Určitě ne záměrně. Přesto, může někdy nastat situace, kdy je hlasující informován, že jeho hlas nebyl či nemohl být uznán z důvodu dočasné ochrany hlasování.

Dovolte mi nejdříve všechny ujistit, že si velmi vážíme každého hlasujícího. Projekt ElectionsMeter je nestátní, nezávislý, neziskový a nekomerční projekt s ambicemi být dlouhodobou a dostupnou alternativou průzkumu veřejného mínění v oblasti politiky. Snažíme se (přes neobvyklé množství komplikací) realizovat projekt maximálně nezávisle, nestranně, odpovědně a seriozně.

Často čelíme pokusům záměrně (někdy zákeřně a iracionálně) ovlivnit hlasování. V prospěch či neprospěch konkrétní osoby. Takové pokusy diskreditují výsledek, smysl hlasování či vlastní snahu o vytvoření všem dostupné a reprezentativní platformy průzkumu veřejného mínění. Snažíme se ochránit každé hlasování proti vnějším pokusům o jeho zneužití. Chráníme všechna hlasování stejně a bez výjimky.

Rozlišit hlasující sympatizanty od pokusu o záměrná ovlivnění výsledku je náročné. Není v našem zájmu umožnit iracionální ovlivnění výsledku hlasování. Z tohoto podhledu hlasovací data chráníme a neustále vylepšujeme funkčnost ElectionsMeter systému zvláště s ohledem na otevřené a spravedlivé vyhodnocení takové situace. Všem hlasováním stejně a bez výjimky.

V posledních dnech došlo k výraznému vylepšení hlasovacího algoritmu. Hlasování s relativně malým počtem hlasujících (jejichž hlasovací vzorek je z relativně malé populace) nemohou přesáhnout limit přijatelnosti výsledku. Jedná se o matematicko-statistický vztah. Např. hlasování na Slovensku o p. Jozefovi Hrdlickovi je právě takovým hlasováním, které má v danou chvíli relativně malý počet hlasujících respondentů a zároveň relativně vysoký výsledek hlasování. Nedojde li k zvětšení počtu hlasujících, nebude možné hlasovat intenzivně „pro“ v tomto hlasování, protože to bude vyhodnoceno jako pokus o záměrné ovlivnění výsledku. Zdůrazňuji, že tento princip „ochrany“ je aplikován všem jednotně a nemá nic společného s osobou, názory, skutečným či imaginárním postavením popularity p. Jozefa Hrdlicky. Jedná se o čistý matematicko-statistický vztah mezi velikostí či malostí počtu hlasujících a velikostí či malostí výsledku měřené popularity.

Za situace identifikace pokusu o ovlivnění výsledku, jako jedním z možných principů ochrany, je uzavřít hlasování výhradním hlasujícím „pro“ či „proti“. Opačné hlasování přitom může zůstat otevřené opozičním názorům. Většina opatření ochrany jako je i toto, jsou obvykle dočasného charakteru, přičemž o dočasnosti nerozhodujeme my, ale uživatelé svým počtem a stylem hlasování.

čtvrtek 18. srpna 2011

1.000.000 návštěvníků

Minulý týden jsme dosáhli zajímavého mezníku v existenci projektu. Zaznamenali jsme miliontého návštěvníka od počátku existence projektu ElectionsMeter. V minulém týdnu byl překročen počet 1.000.000 individuálních IP adres podle veřejně a online dostupné statistiky.

To reprezentuje přibližně 1 mil. oslovených individuálních uživatelů, kteří k projektu přistoupili přes webový prohlížeč. Vzhledem k mezinárodní orientaci projektu je i počet IP přístupů z celého světa.

Nutno hovořit o přibližném čísle, protože někteří uživatelé mohli k projektu přistoupit z vícero míst, počítačů či internetových poskytovatelů a naopak mohlo být více uživatelů přistupujících z jednoho počítače či místa. V součtu pak dochází k vzájemné kompenzaci vlivů.

V danou chvíli také evidujeme 8600 unikátních IP adres různých robotů, crawlerů, spiderů atp., které nelze započítávat mezi uživatele. Tito nestandardní uživatelé jsou evidováni a zároveň vyřazeni z provozu ElectionsMeteru.

Z pohledu měsíčního vývoje návštěvnosti:
(* tabulka ukazuje trend pouze posledních měsíců, od přechodu na nový server)

Průměrná denní návštěvnost je 5000 IP adres.
Průměrná délka návštěvy je 2 minuty.
70% návštěv přichází od vyhledávačů, 15% z odkazujících webů a 15% je přímých návštěvníků.

Z pohledu regionu návštěvnosti v měsíci srpnu:

V Českém prostředí ElectionsMeteru nejvíce hledaným slovním spojením v pořadí dle četnosti bylo "václav havel", "ksčm hlasováni", "generální stávka hlasování online", "miloš zeman", "václav klaus", "karolína peake", "kalousek životopis", "barack obama", "petr nečas hlasování online", "dělnická strana sociální spravedlnosti", "karel schwarzenberg" ...

úterý 28. června 2011

Co umí ElectionsMeter? IV.

Uživatelský přehledový panel.

Uživatelský panel
- jaké komentáře jsme psal
- jaké obrázky jsem přidal
- jaká videa jsme přidal
- koho veřejně podporuji či kde jsme odpůrcem
- kde nejvíce hlasuji
(jak se mé příspěvky líbí ostatním)


Uživatelský hlasovací profil
- zpětně prohlížet kde a jak hlasuji
- analytický zkoumat vlastní hlasovací profil
- porovnávat vlastní profil s většinovým


Uživatelská komunikační nástěnka
- pro komunikaci mezi uživateli
- pro komunikaci s moderátorem a systémem
Uživatelé mohou vytvářet vzájemná přátelství a sdílet tak informace svých profilů. Pouze spřátelení uživatelé navíc mohou nahlížet vzájemně do svých profilů a srovnávat si své hlasovací preference. Všichni mohou spolu komunikovat.

Vytvářet nová (vlastní) hlasování.
- nové politiky (veřejně činné osoby)
- nové politické strany a hnutí

Přidejte politika.

Co umí ElectionsMeter? III.

Pro pokročilejší uživatele, možnosti analýz.

Základní přehledová analýza.

Rozbor výsledků podle metody zpracování.

Rozbor výsledků podle regionu

Rozbor výsledků podle sociální skupiny

Rozbor výsledků podle časového vývoje.

Rozbor výsledků podle aktivity hlasovacího profilu.


Rozbor výsledků podle profilu hlasujících.Tyto analýzy, rozbory, data a grafy jsou dostupné registrovaným uživatelům.

pondělí 27. června 2011

Co umí ElectionsMeter? II.

Pro pokročilejší uživatele, možnosti propagace Vašeho názoru a Vašeho objektu.

Nadefinovat si vlastní ikonu(obrázek, odznak, widget, banner) k umístění na www stránky.
Podle vlastního názoru, vztahu a pocitu k objektu hlasování (politik, politická strana).

Obrázek může vyjadřovat osobní vztah typu "Podporuji" x "Nepodporuji" , "Volím", "Hlasuji", Jsem pro", nebo "Mám rád" či "Nemám rád" ...

Obrázek může být různého tvaru a barvy. Může zobrazovat aktualizovaný stav hlasování.

Obrázkem může být i trvale aktualizovaný graf.Propagujte Váš názor (pozitivně/negativně).

- prolinkujte sociální sítě (facebook, twitter, digg, reddit, delicious ..

- připojte si české twitter zprávy z ElectionsMeteru

- pošlete objektu (politikovi) email

- připojte si české RSS zprávy z ElectionsMeteru

- definujte si vlastní ikonu k objektu

- zobrazte na svých www grafy objektu

- získejte úplnou nebo zkrácenou URL adresu objektuOslovit objekt (politika) emailem.