pondělí 10. října 2011

Pirátský test - hackerský útok

Při příležitosti konference o financování politických stran jsem navázal osobním kontakt s představiteli Pirátské strany (Petr Bajgar, Jakub Michálek).

Postupně se totiž objevují pokusy a náznaky různých zájmových skupin zaměřených extrémně "pro" či "proti" někomu. Z preventivních důvodů proto hledám způsoby k odhalení potenciálních děr, které by mohly umožnit zkušené osobě nekontrolované a nechtěné zásahy do systému.

Oslovil jsem pány z Pirátské strany s předpokladem množství IT odborníků zastoupených právě mezi jejich příznivci. Oba "piráti" přislíbili spolupráci při simulovaném hackerském útoku na ElectionsMeter.

Motivací je společný zájem ověřit technickou nenapadnutelnost nezávislého průzkum veřejného mínění. Podmínkou realizace takového útoku je nedestruktivní způsob a má informovanost.

neděle 9. října 2011

Proč musím při hlasování vyplňovat Captcha?

Za určitých situací je hlasující vyzván k vyplnění Captcha kódu, aby byl jeho hlas uznán.

Vyplnění Captcha kódu je nutná bezpečnostní obstrukce, jejíž příčinou může být:
- špatně nastavený internetový prohlížeč
- nestandardně fungující poskytovatel internetového připojení
- zavirovaný počítač Váš nebo kterýkoliv jiný ze stejné IP adresy
- zcizené internetové připojení
- nestandardně anonymizované internetové připojení
- internetové připojení prostřednictvím veřejné proxy brány
- internetové připojení prostřednictvím dynamicky přidělované IP adresy, které byla někým zneužita
- nepřiměřená frekvence hlasování
- hlasování je omezeno z důvodu podezření na cílený útok

Většině důvodů k Captcha kontrole je možné se vyhnout zaregistrováním uživatele a použitím uživatelského jména.

Absolutní odstranění Captcha obstrukcí lze dosáhnout objednáním komfortního uživatelského účtu.

Proč nebyl můj hlas uznán?

V poslední době se na nás obrátili rozhořčení uživatelé s otázkou "Proč nebyl můj hlas uznán?". Někteří dokonce neváhali vyslovit podezření, že záměrně diskriminujeme jejich názor, jejich hlas nebo přinejmenším dáváme větší prostor opozici.

Ujišťujeme, nikoho nediskriminujeme. Určitě ne záměrně. Přesto, může někdy nastat situace, kdy je hlasující informován, že jeho hlas nebyl či nemohl být uznán z důvodu dočasné ochrany hlasování.

Dovolte mi nejdříve všechny ujistit, že si velmi vážíme každého hlasujícího. Projekt ElectionsMeter je nestátní, nezávislý, neziskový a nekomerční projekt s ambicemi být dlouhodobou a dostupnou alternativou průzkumu veřejného mínění v oblasti politiky. Snažíme se (přes neobvyklé množství komplikací) realizovat projekt maximálně nezávisle, nestranně, odpovědně a seriozně.

Často čelíme pokusům záměrně (někdy zákeřně a iracionálně) ovlivnit hlasování. V prospěch či neprospěch konkrétní osoby. Takové pokusy diskreditují výsledek, smysl hlasování či vlastní snahu o vytvoření všem dostupné a reprezentativní platformy průzkumu veřejného mínění. Snažíme se ochránit každé hlasování proti vnějším pokusům o jeho zneužití. Chráníme všechna hlasování stejně a bez výjimky.

Rozlišit hlasující sympatizanty od pokusu o záměrná ovlivnění výsledku je náročné. Není v našem zájmu umožnit iracionální ovlivnění výsledku hlasování. Z tohoto podhledu hlasovací data chráníme a neustále vylepšujeme funkčnost ElectionsMeter systému zvláště s ohledem na otevřené a spravedlivé vyhodnocení takové situace. Všem hlasováním stejně a bez výjimky.

V posledních dnech došlo k výraznému vylepšení hlasovacího algoritmu. Hlasování s relativně malým počtem hlasujících (jejichž hlasovací vzorek je z relativně malé populace) nemohou přesáhnout limit přijatelnosti výsledku. Jedná se o matematicko-statistický vztah. Např. hlasování na Slovensku o p. Jozefovi Hrdlickovi je právě takovým hlasováním, které má v danou chvíli relativně malý počet hlasujících respondentů a zároveň relativně vysoký výsledek hlasování. Nedojde li k zvětšení počtu hlasujících, nebude možné hlasovat intenzivně „pro“ v tomto hlasování, protože to bude vyhodnoceno jako pokus o záměrné ovlivnění výsledku. Zdůrazňuji, že tento princip „ochrany“ je aplikován všem jednotně a nemá nic společného s osobou, názory, skutečným či imaginárním postavením popularity p. Jozefa Hrdlicky. Jedná se o čistý matematicko-statistický vztah mezi velikostí či malostí počtu hlasujících a velikostí či malostí výsledku měřené popularity.

Za situace identifikace pokusu o ovlivnění výsledku, jako jedním z možných principů ochrany, je uzavřít hlasování výhradním hlasujícím „pro“ či „proti“. Opačné hlasování přitom může zůstat otevřené opozičním názorům. Většina opatření ochrany jako je i toto, jsou obvykle dočasného charakteru, přičemž o dočasnosti nerozhodujeme my, ale uživatelé svým počtem a stylem hlasování.