úterý 28. června 2011

Co umí ElectionsMeter? IV.

Uživatelský přehledový panel.

Uživatelský panel
- jaké komentáře jsme psal
- jaké obrázky jsem přidal
- jaká videa jsme přidal
- koho veřejně podporuji či kde jsme odpůrcem
- kde nejvíce hlasuji
(jak se mé příspěvky líbí ostatním)


Uživatelský hlasovací profil
- zpětně prohlížet kde a jak hlasuji
- analytický zkoumat vlastní hlasovací profil
- porovnávat vlastní profil s většinovým


Uživatelská komunikační nástěnka
- pro komunikaci mezi uživateli
- pro komunikaci s moderátorem a systémem
Uživatelé mohou vytvářet vzájemná přátelství a sdílet tak informace svých profilů. Pouze spřátelení uživatelé navíc mohou nahlížet vzájemně do svých profilů a srovnávat si své hlasovací preference. Všichni mohou spolu komunikovat.

Vytvářet nová (vlastní) hlasování.
- nové politiky (veřejně činné osoby)
- nové politické strany a hnutí

Přidejte politika.

Co umí ElectionsMeter? III.

Pro pokročilejší uživatele, možnosti analýz.

Základní přehledová analýza.

Rozbor výsledků podle metody zpracování.

Rozbor výsledků podle regionu

Rozbor výsledků podle sociální skupiny

Rozbor výsledků podle časového vývoje.

Rozbor výsledků podle aktivity hlasovacího profilu.


Rozbor výsledků podle profilu hlasujících.Tyto analýzy, rozbory, data a grafy jsou dostupné registrovaným uživatelům.

pondělí 27. června 2011

Co umí ElectionsMeter? II.

Pro pokročilejší uživatele, možnosti propagace Vašeho názoru a Vašeho objektu.

Nadefinovat si vlastní ikonu(obrázek, odznak, widget, banner) k umístění na www stránky.
Podle vlastního názoru, vztahu a pocitu k objektu hlasování (politik, politická strana).

Obrázek může vyjadřovat osobní vztah typu "Podporuji" x "Nepodporuji" , "Volím", "Hlasuji", Jsem pro", nebo "Mám rád" či "Nemám rád" ...

Obrázek může být různého tvaru a barvy. Může zobrazovat aktualizovaný stav hlasování.

Obrázkem může být i trvale aktualizovaný graf.Propagujte Váš názor (pozitivně/negativně).

- prolinkujte sociální sítě (facebook, twitter, digg, reddit, delicious ..

- připojte si české twitter zprávy z ElectionsMeteru

- pošlete objektu (politikovi) email

- připojte si české RSS zprávy z ElectionsMeteru

- definujte si vlastní ikonu k objektu

- zobrazte na svých www grafy objektu

- získejte úplnou nebo zkrácenou URL adresu objektuOslovit objekt (politika) emailem.

čtvrtek 23. června 2011

Nabídka pro akademické prostředí

Máme zájem navázat spolupráci s akademickým prostředím. Slibujeme si od spolupráce větší transparentnost a nezávislost ElectionsMeter projektu.

Akademickému prostředí můžeme nabídnout:
- v oblasti informačních technologií, použité algoritmy
- v oblasti matematiky a statistiky, detailní soubor dat
- v oblasti sociologie, statistická a průřezová data
- v oblasti politologie, analytické prostředí

Aktuálně oslovujeme: Univerzita Pardubice, fakulta elektrotechniky, katedra informačních technologií; Univerzita Hradec Králové, fakulta informatiky a managementu, vedoucí katedry informačních technologií prof. Mikulecký, vedoucí katedry statistiky doc. Skalská, filozofická fakulta katedra politologie PhDr. Jan Outlý; Univerzita Karlova v Praze, právnická fakulta, katedra politologie a sociologie; fakulta sociálních věd, katedra politologie doc. Michal Kubát, doc. Blanka Říchová, PhDr. Petr Soukup; Masarykova Univerzita, fakulta sociální studií, katedra politologie doc. Miroslav Mareš, Mgr. Otto Eibl; Ostravská univerzita, fakulta sociálních studií, sociolog prof. Jan Keller.
(uvítáme Vaše doporučení ..)

Vidíme prostor pro akademickou i studentskou vědeckou a publikační práci. V oblasti studia, analýzy, doporučení, srovnání, identifikace chyb, organizaci, algoritmech, potvrzení či vyvrácení principů kontinuálního hlasování, principů opakovaného hlasování, důkazů, souvislostí, reprezentativnosti základního souboru dat a předkládaných výsledků.

Vzhledem ke globální, přeshraniční použitelnosti projektu předpokládáme oslovení akademického prostředí i v zahraničí.

neděle 19. června 2011

Co to je opakované hlasování?

Opakované hlasování (opakovaný hlas) je novinka. Někteří však zvolají "Proboha, to je blbost, to nemůže fungovat." (Přitom je přirozené mít z nových věcí strach. Je normální, že neznámo nás děsí. Je přirozené, že neznámo je potřeba prozkoumat. Je běžné, že nové věci je potřeba si vyzkoušet. Je běžné, že nové věci jsou nejdříve alternativami a undergroundem k věcem starým. Je běžné, že alternativy se stanou později novým standardem.)

Opakované hlasování, kontinuální hlasování (tj. trvale otevřené hlasování) a odvolatelnost hlasu patří mezi základní principy ElectionsMeteru. Nemělo by to vyvolávat zbytečné obavy. Opakované hlasování je dostupné, všem stejně. Uplatňuje rovnost pravidel. Chráněno je pravidly racionálního použití.

ElectiosnMeter díky těmto principům veřejnosti umožňuje:
- Kdykoliv hlasovat (ráno, večer, za týden, za měsíc ..)
- Změnit názor a hlasovat později jinak
- Hlasovat bez něčího povolení
- Hlasovat bez registrace
- Hlasovat anonymně
- Hlasovat právě když chce, má chuť, má potřebu, má čas
- Svůj názor zdůraznit
- Probudit z letargie
- Probudit zájem o politiku
- Osobně se účastnit (angažovat)
- Udržet pozornost
- (Škrtněte co z uvedeného občan, společnost, politik nepotřebuje)

ElectionsMeter přiznává, že je postaven i na těchto předpokladech:
- většina lidí je normální
- funguje normální rozdělení (Gaussova křivka)

ElectionsMeter má pravidla proti zneužití:
- monitoruje případné pokusy zneužití
- časově omezuje nadměrně opakované hlasování
- početně omezuje nadměrně opakované hlasování
- používá emailovou identifikaci
- používá IP identifikaci

ElectionsMeter má algoritmy pro kontrolu zneužití hlasování. Znesnadňuje hlasování při podezření na zneužití a odpojuje usvědčené uživatele. Detaily pokusu o závažné zneužití publikuje.

sobota 18. června 2011

Uznávám princip jeden muž jeden hlas.

ElectionsMeter standardně pracuje s principem kontinuálního hlasování (tj. neustále otevřeného hlasování, které nikdy nekončí a lze do něj kdykoliv vstoupit), odvolatelnosti hlasu a opakovatelnosti hlasu. Od základů je tak postaven, umí si s těmito principy poradit a výsledky statisticky správně vyhodnotit.


Vědomi si však obav tradičně založené veřejnosti a revolučnosti principů ElectionsMeteru, jsou paralelně zpracovávány výsledky i na základě tradičního pravidla "Jeden muž, jeden hlas". Výsledky (podle obojích principů) jsou k dipozici v analytické části. Vyhodnocení podle tradičního pravidla jsou nadepsány "Pohled unikátního hlasování".

Zpracováním a zobrazením obojích výsledků poskytuje ElectionsMeter další analytický materiál osvětlující velikost změny nálady společnosti, velikost osobního zaujetí, velikost vektoru změny popularity.

Například:

Můžeme analyticky vyhodnotit situaci Miroslava Kalouska takto. Celková popularita podle základního vyhodnocení ElectionsMeteru je 10.6%, ale podle principu "Jeden muž, jeden hlas" je 20,1%. Opakované hlasování tedy ukazuje nižší popularitu, nežli hlasování unikátní. Znamená to, že dostatečně velký počet lidí hlasoval opakovaně proti panu Kalouskovi. Tedy pan Kalousek čelí velmi negativní náladě společnosti. Do takové míry negativní, že se vyplatí společnosti tu "negaci" opakovaně ventilovat.

Rozdíl mezi opakovaným a unikátním hlasováním může být částečně způsoben i efektem zklamání společnosti. Připusťme, že část společnosti mohla hlasovat nejdříve pro pana Kalouska, avšak později doznala zklamání, změnila názor a hlasovala pak proti němu. Princip unikátního hlasování (na rozdíl od kontinuálního) tuto změnu (či zklamání) nemůže zachytit.

Z počtu hlasů pro p. Kalopuska dále můžeme číst (534 unikátních vs. 651 opakovaných), že opakovaně hlasujících pro pana Kalouska bylo relativně málo. Opakovaných hlasů je o cca 20% více než unikátních. Naproti tomu u negativních hlasů pro p. Kalouska (2120 unikátních vs. 5510 opakovaných) je opakovaných hlasů o cca 150% více. Rozumět tomu můžeme tak, že hlasující pro p. Kalouska nebyly o svém hlasu tak přesvědčeni jako hlasující proti. Nárůst opakovaných hlasů proti p. Kalouskovi o 150% znamená, že každý hlasující proti němu hlasoval v průměru 2x.

Co umí ElectionsMeter?

Nejaktivnější hlasování. Výběr hlasování s největší aktivitou.


TOP TEN - aktuální tendence v preferencích. Vlevo rostoucí preference, vpravo klesající preference. Aktuálně tj. právě v těchto minutách,v posledních 24hodinách a v posledních 7dnech.

Liga oblíbenosti. Teploměr. Ukazatel popularity (volitelnosti).

V první lize jsou ti co jsou nejvíce v zájmu veřejnosti. V poslední lize jsou ti, kteří nejsou předmětem zájmu veřejnosti (nebo jsou krátce do ElectionsMeteru zařazeni).

Liga nevyjadřuje oblíbenost ani neoblíbenost, nýbrž známost tj. velikost zájmu veřejnosti. Pořadí v lize vyjadřuje oblíbenost a neoblíbenost (volitelnost) v rámci dané ligy.

Napříč celou Českou republikou.

Hlasovací profil. Každý politik (politická strana, událost) mají svůj vlastní hlasovací profil. Hlasujte! Vyjádřete svoji preferenci hned teď!

Graf popularity. Oblíbenosti, volitelnosti. Grafy jsou k dispozici s vývojem posledních 30, 90, 180, 360 dní, aktuálním a celkovým.


Detail hlasovacího profilu. Uživatelsky editovatelný. Přidejte a sdílejte s ostatními.

Životopis
- životopis a kariéra politika
- program a úspěchy

Komentáře
- co si lidé myslí
- jak politika hodnotí

Stav hlasování
- numerické vyjádření
- aktuální stav
- tendence za 24hodin a 7dní

Odkazy na relevantní stránky
- další stránky s informacemi

Relevantní obrázky
- obrázky politika


Analýzy hlasování.
- celková oblíbenost
- oblíbenost v ČR
- oblíbenost mimo ČR (jak jej vnímá zahraničí)
- oblíbenost mezi muži (kdyby volili jen muži)
- oblíbenost mezi ženami (kdyby volili jen ženy)
- celkový počet zaznamenaných hlasů
- historický vývojToto je jen příklad. Všechny naznačené informace jsou veřejně přístupné. Okamžitě a komukoliv. Ke všem hlasovacím profilům. Datová základna je dynamická, mění se s časem a to téměř bezprostředně. Většina obsahu je otevřena k doplnění a tak vlastně ke sdílení s ostatními. (Ne jen toto, ale mnohem víc nabízí ElectiosnMeter registrovaným uživatelům)

Obavy, pověry, mýty a falešné představy

Průběžně se setkáváme se strachem, nedůvěrou, obavy, pověrami, mýty a falešnými představami. Nikoho nepřesvědčujeme, nic nevyvracíme, je to proti našim principům, ale trpělivě vysvětlujeme. Kdo jsme, co je naším cílem, jak ElectionsMeter funguje a jak chráníme data. S časem si pak stále víc uvědomuji, že tento boj může být nekonečným bojem s větrnými mlýny. Nedůvěra, obavy a pověry budou zřejmě vždy existovat.

- Nejsme agentura.

- Nikdo nás nenajal ani neobjednal.

- Neplatí nás žádná politická strana.

- Neplatí nás žádný politik, žádný stát, žádný zahraniční fond.

- Neplatí nás ČEZ ani Lukoil ani "Franta od vedle" ani Obama ani Ahmadinejad.

- Nepreferujeme žádný politický proud nebo hnutí.

- Nikdo si nemůže zaplatit ElectiosnMeter výsledky.

- Žádné hlasy nemažeme ani nepřidáváme.

- Žádnými hlasy nemanipulujeme.

- Nikomu záměrně neumožňujeme "vyklikat" si výsledek.

- Nikomu záměrně neumožňujeme vytlačit druhého.

- Neumožňujeme nečestnou soutěž.

- Překročení pravidel a zneužití monitorujeme.

- Sledujeme otevřenost a poctivost.

- Máme nástroje na spravedlivé vyhodnocení výsledků.

- Umožňujeme zobrazit a zachytit voličskou vůli a náladu.

- Umožňujeme opakované hlasování a umíme si s tím poradit.


ElectionsMeter je nezávislý, spravedlivý a otevřený.

Kdo by tvrdil opak pak nám nerozumí nebo neposlouchá co říkáme, nečte naše materiály, nečte pravidla a podmínky, nerozumí statistickým analýzám, nerozumí našim algoritmům, je proti otevřenosti našeho systému, je pro ti demokracii, nechce slyšet vůli lidu, nechce dát lidem nástroj hodnocení, nechce připustit volnou soutěž, nechce znát pravdu, bojí se konkurence, bojí se kritiky, bojí se vlastních nedostatků.

Předčsné volby (ne)budou

Z rozhovorů s reprezentanty politického spektra a dojmů z ekonomiky jejich stranického hospodaření je evidentní, že předčasné volby nebudou. Ne, že by nemohly být, někteří by si je i přáli, ale nejsou na předčasné volby finance. Stranické pokladny jsou zřejmě vesměs prázdné. Nezvládli by další finančně náročnou volební kampaň. Situace by se ovšem změnila pokud by některá ze stran získala značnou finanční injekci.

Všichni vnímají, že případné předčasné volby by dopadly spíše v neprospěch ODS. Pravděpodobně by zcela odepsaly VV.

Kdyby byla ČSSD bohatší, kdyby dostala ČSSD zajímavý sponzorský dar, kdyby se občané složili na modernizaci ČSSD, pak by ČSSD určitě do předčasných voleb šla. V dané situaci však ČSSD zřejmě stěží vydýchává předchozí finančně vyčerpávající volební kampaň a nemá chuť se pouštět do dalšího finančního dobrodružství, byť by ji to zřejmě pomohlo a přineslo rekordní podporu. Nemá na to (ani peníze ani chuť).

Do předčasných voleb by zřejmě šla jako jediná KSČM. Nemá co ztratit, spíše může jen získat (pravděpodobně na úkor ČSSD). TOP09 by zřejmě zůstala na svém, případně by odkrojila další díl ODS, ale proč to vůbec zkoušet? Pro VV nejsou peníze a není ani perspektiva. Pro SZ nejsou peníze a perspektiva je v jen případě značného probuzení veřejnosti. Pro KDU-ČSL nejsou peníze ani chuť.


Předčasné volby nebudou. Vlastně je nikdo moc nechce.

Ekonomika politických stran (a jiné dojmy)

Postupně obcházím reprezentanty politického spektra na krajské a národní úrovni. Poznávám poslance, zástupce, asistenty a různé manažery. Hovořím s nimi primárně o projektu ElectionsMeter, ale často zabrousíme v diskuzi i na jiná témata včetně toho jak se jim daří a jak oni vidí aktuální situaci. Poznávám také jejich kanceláře a prostředí jejich zázemí.

Z toho si vytvářím také dojem o ekonomice politických stran. Nemám k dispozici samozřejmě žádná tvrdá data, jen dojmy. Zde jsou:

ODS - jednoznačně nejbohatší strana; moderní vybavení, profesionální vystupování, sebevědomé jednání, velmi kvalifikovaní manažeři

ČSSD - nepříliš bohatá strana; staré vybavení; šetření viditelné na všech místech; lidské vystupování; spíše méně (až ne) kvalifikovaní manažeři; velmi znatelný rozdíl proti ODS ve všech směrech

KSČM - střeně bohatá strana; převážně staré vybavení; vřelé lidské vystupování; ostřílení a kvalifikovaní manažeři

Věci veřejné - středně bohatá strana; moderní ale skromné vybavení; energický duch ve vystupování, spíše méně zkušení ale vzdělaní manažeři

Strana zelených - nízkorozpočtová strana; moderní ale velmi skromné vybavení; opatrné (ostražité) lidské vystupování; velmi zkušení a kvalifikovaní manažeři

TOP09 - (nemohu zatím posoudit); podnikavý duch ve vystupování, kvalifikovaní manažeři hlavně díky "jiné" předchozí praxi

KDU-ČSL - nepříliš bohatá strana; spíše staré vybavení; šetření viditelné na všech místech; opatrné (až letargické) avšak lidské vystupování; průměrní až slabší manažeři (pokulhávající za VV, TOP09, SZ i KSČM)

CarltonWO a další spam

CarltonWO a CHRichard z analogy896@gmail.com je pěkný zmetek. Typický a neuvěřitelně agilní představitel spamu snažící se zaútočit na webové stránky, krást emailové adresy, umístit reklamu nebo nevyžádané informace. Útočí z množství různých IP adres (např. 122.195.74.159, 220.194.62.91, 125.75.204.22 a mnoha dalších).

Vůbec není jednoduché vybudovat od základu otevřený a zároveň odolný systém. Rozpoznat reálného uživatele od robota je nelehké a se spoustu záludností. Například nastavením příliš rigidních kontrol by se systém stal sic bezpečný, ale zároveň uživatelsky nepřívětivý. Naopak nastavením uživatelsky příliš otevřeného systému by se stal lehce napadnutelný. Neustále hledáme kompromis mezi otevřeností, bezpečností a uživatelskou přívětivostí. Přitom je jasné, že definitivní řešení neexistuje.

Agilním spamerem není jen CrltonWO ale Amorigami, barokkot, billybobby, DenisIzPerm, DiamaXxX, folfram, GriexyMer, HausAncesee a mnoho dalších.

V danou chvíli evidujeme 7000 robotů z nichž se 1000 pokusilo více než jednou zaútočit. Jednoznačně nejvíce útoků je z Ruska. V pořadí četnosti je pak Ukrajina, EU, následovaná Čínou, významně méně (ale přeci) je pak útoků z Brazílie a USA. Nejvíce útoků registrujeme ze serveru XSSERVER-EU 109.230.246.0 - 109.230.246.255, Donekoserv 91.201.64.0 - 91.201.67.255, UKRTELNET 95.132.0.0 - 95.133.255.255, INFERNO-NAME-NET 188.143.232.0 - 188.143.233.255.

pondělí 13. června 2011

CVVM, SANEP, MEDIAN, SCAC to dělají jinak.

ElectionsMeter je občanskou alternativou k tradičním agenturám průzkumu veřejného mínění jako jsou Cvvm, Sanep, Median, Scac a další. ElectionsMeter jim není konkurencí, ale alternativou. Děláme to jinak a lépe!

ElectionsMeter je jiný, posuďte:
- občanský nástroj všech a pro všechny
- o výsledcích nikdo nerozhoduje, než lid
- výsledky si nelze koupit
- každý se může zúčastnit (neomezuje a nikoho předem nevylučuje)
- kdykoliv se může zúčastnit (ráno, večer, v sobotu, v pondělí, v létě v zimě)
- kdykoliv může svůj hlas změnit (vyjádřit omyl nebo zklamání)
- své přesvědčení může zdůraznit (jak moc chce, aby byl jeho hlas slyšet)
- názor nesugeruje
- neovlivněn lidským faktorem tazatelů
- nikdy nekončí
- zpracuje Vám data právě kdy potřebujete
- při průzkumu zároveň poskytuje lidem informace
- nabízí rovnováhu názorů
- používá nové algoritmy
- je zdarma

ElectionsMeter je neziskovka

Neziskovka, nevládní a nezisková organizace, občanská iniciativa, občanské sdružení. Registrovaná 12.8.2010, identifikační číslo 22859161, adresa Sukova 1556, Pardubice. Předsedou a zakladatelem sdružení je Petr Rudzan.

Projekt, který si klade za cíl být otevřený, nezávislý, objektivní a alternativou ke komerčním nebo vládním organizacím může být jen neziskovka. Dlouho jsem o tom uvažoval a dospěl nakonec k přesvědčení, že nelze čerpat peníze ze státního rozpočtu, od komerční organizace, z EU fondu, z privátních fondů a být zároveň veřejně proklamován jako nezávislý. Smysl projektu vyniká (a zaniká) s jeho nezávislostí.

Neziskovka se mohla se mohla docela dobře jmenovat "Sdružení za nezávislý volební systém a alternativní průzkum veřejného mínění", ale zůstali jsme u marketingové značky "ElectionsMeter".

ElectionsMeter hledá a vždy bude hledat odborníky (akademická sféra, politologie, statistika, sociologie, moderní historie, informační technologie, právo) kteří by obsadili dozorčí radu sdružení a dohlíželi na objektivnost a nezávislost projektu. K výkonu dohledu dostanou přístup k algoritmům, všem sledovaným údajům a analýzám.

neděle 12. června 2011

Registrace uživatele do ElectionsMeteru

Přestože registrace uživatele není k základní funkci systému nutná, je obecně doporučená. Registrovaným uživatelům poskytuje ElectionsMeter výhody. Podrobněji otázky a odpovědi.

Registrační formulář není složitý. Stačí pouze zadat jméno, heslo a email.

Email je následně ověřen a slouží ke vzájemné komunikaci. Vaše registrace bude platná až po ověření emailu. Na Váši emailovou schránku přijde zpráva obsahující autorizační odkaz, na který je nutné kliknout nebo jej vložit do internetového prohlížeče. Bez autorizace nelze Vaši registraci dokončit. Pokud Vám autorizační email nedošel, prosím pro jistotu zkontrolujte vymazanou poštu a spamové schránky; pokud ani zde autorizační email nenaleznete pravděpodobně jste zadali emailovou adresu nesprávně a budete muset registrační proceduru opakovat.

Statistika návštěvnosti ElectionsMeteru

Systém je ve veřejném testovacím běhu od srpna 2008. Po celou dobu byl v klidu vyvíjen a testován. Až nyní začínáme s propagací. Za 2,5 roku se k projektu dostali v podstatě jen ti uživatelé, kteří se o něm dozvěděli náhodou z vyhledáváčů typu Google nebo Seznam. V danou chvíli sytém eviduje 937tis. unikátních IP adres, 1517 registrovaných uživatelů a 814 tis. zaznamenaných hlasů. (Z unikátních adres je cca 7tis. od evidovaných robotů, crawlerů a spamerů.). Z celkových 814 tis. hlasů bylo odevzdáno v české republice 214 tis., z toho nejhlasovanější byl profil Miroslava Antla a nejaktivnějším hlasujícím byl uživatel Honza.Bumbes

Statistika návštěvnosti je veřejně k dispozici.

Žádné z čísel není úmyslně/uměle nafouknuto nebo přiživeno, vše bylo ponecháno zcela volně, přirozeně vývoji a začalo od čisté nuly.

Anonymita s ochrana dat v ElectionsMeteru.

Z hlediska funkce a cíle musí ElectionsMeter hledat vhodnou rovnováhu mezi otevřeností, anonymitou, aktivitou uživatelů a ochranou dat.

ElectionsMeter nesbírá a neshromažďuje data, která by byla osobního charakteru a chráněna zákonem. Systém poskytuje dostatek prostoru k osobní i anonymní prezentaci a to vždy s ohledem na individuální rozhodnutí uživatele.

Projekt zpracovává některé informace statistického charakteru o politické preferenci
uživatele a jeho sociálním profilu (pohlaví, vzdělání, věková skupina atp.), které jsou dobrovolné a vhledem k anonymitě a pravidlům předpokládáme pravdivě zadané.

Anonymita je systémem akceptována avšak s ohledem na bezpečnost dat je uživatelům funkčnost systému odstupňována.
1) anonymní .. hlasování se základní frekvencí
2) registrovaný .. hlasování s vyšší frekvencí a zpřístupněny některé vstupy
3) registrovaný rozšířený .. zpřístupněny všechny uživatelské vstupy
4) zkušený uživatel .. zpřístupněno zadávání vlastních hlasovacích profilů
5) oprávněný uživatel .. výhradní oprávnění k určitému hlasovacímu profilu

Systém trvale vyhodnocuje chování uživatelů a v případě překročení pravidel nebo racionálního chování je uživateli jeho aktivita v sytému omezena nebo v krajním případě je uživatel dočasně odpojen, případně i trvale odpojen. Na nestandardní chování je uživatel upozorněn zobrazením stránky Limited autorisation. Na časté nebo opakované vyvolání této situace systém reaguje omezením nebo odstavením uživatele.

Jak přidat (vložit) politika do ElectionsMeteru

ElectionsMeter je otevřený systém. Každý může do systému vložit politika (nebo politickou stranu, hnutí, organizaci nebo osobu aktivně vykonávající veřejnou službu). Moderátor si vyhrazuje právo posoudit zdali zadaný objekt není duplicitní, je technicky správně založen a je v souladu k cíli a pravidly projektu.

Zadání můžete provést sami osobně (Váš asistent, Vaše kancelář, Váš ajťák), můžete k založení doporučit objekt správci nebo požádat emailovou žádostí adresovanou zástupci projektu.

Osobní (uživatelské) zadání je otevřené komukoliv. Vám, vaší kanceláři, vaším příznivcům ale i odpůrcům. Z důvodu přiměřené ochrany proti zneužití je zadání vícekrokové.

Postup uživatelského zadání objektu (např. politika) do systému:
A) je nutné splnit základní podmínky
- 1. registrace; musíte být registrovaný uživatel; zaregistrujte se
- 2. rozšíření profilu; zadávat objekty k hlasování mohou pouze uživatelé s rozšířeným uživatelským profilem; pokud nemáte profil rozšířen prosím doplňte svůj profil o běžné statistické informace typu (pohlaví, vzdělání, atp.); chráněné osobní informace typu rodné číslo a adresa systém nevyžaduje a nesleduje; rozšířit profil
- 3. test zkušenosti; systém očekává, že odevzdáte nejméně 20 hlasů

B) vlastní založení objektu
- 1.) po přihlášení v administraci svého osobního profilu uvidíte tlačítko pro založení nového hlasování
- 2.) před založením si připravte:
- jméno objektu (jméno a příjmení nebo název strany)
- krátký popis objektu (stručný popis)
- dlouhý popis objektu (obvykle životopis; doporučujeme českou a anglickou verzi)
- portrét objektu (na disku Vašeho PC nebo URL z webového zdroje; nejlépe JPG >150 px)
- inspirujte se existujícími profily
- 3.) Vámi založený objekt budete moci kdykoliv doplnit a upravit

C) zveřejnění objektu
- 1.) Vámi založený objekt není okamžitě veřejný, ale podléhá revizi moderátora
- 2.) moderátor je automaticky upozorněn na založení Vašeho objektu a obvykle do 24h Vám objekt zveřejní nebo odpoví s případným doporučením

Nově založený objekt je po moderátorském schválení veřejně přístupným k hlasování a dalším uživatelským vstupům v obvyklém rozsahu jako kterýkoliv jiný. Nově založený objekt začíná s hodnotou hlasování 50% ve své zemi a v její nejnižší lize. Do vyšší ligy se propracovává vzrůstajícím zájmem hlasujících. Vyhodnocované statistické informace jsou v prvních hodinách a dnech přirozeně málo relevantní (a mohou být ze začátku i nedostupné), jejich věrohodnost (reprezentativnost) obecně vzrůstá s časem.

Dbejte na správnost a věrohodnost zadávaných informací, stylistickou a jazykovou korekturu, pravidla systému a slušného chování. Připravte se prokázat v případě nutnosti Váš vztah a přiměřenou oprávněnost k Vámi založenému objektu.

Objekty které jsou založeny, schváleny a zveřejněny nelze zrušit.

Váš hlasovací profil existuje, ale Vy jste ho nezadal? Neautorizoval? Obsahuje špatné nebo zavádějící informace? Chcete ho autorizovat, změnit, rozšířit, opravit nebo doplnit? Požádejte o přidělení výhradního oprávnění. (V detailu Vašeho profilu nebo v životopise dole na stránce je odkaz pro žádost změny oprávnění.) Změna přístupových oprávnění k profilu je ověřována moderátorem z hlediska její oprávněnosti.

Co je cílem ElectionsMeteru?

Cílů je několik a záleží pouze na veřejnosti (uživatelích), který z cílů bude životaschopnější. Chceme nabídnout maximum možného s ohledem na základní smysl, kterým je elektronická forma voleb, alternativní zdroj informací, zpětná vazba politikům a propojení voličů. Vše v jednotné a otevřené platformě.

Motto: "Vybudovat dostupný nezávislý volební systém a široký alternativní průzkum veřejného mínění"

Za hlavní cíle považujeme:
- alternativní průzkum veřejného mínění
- platformu pro elektronického hlasování
- hledání možností pro přímou demokracii
- zajistit objektivní nástroj nezávislý na státu, politické a komerční sféře

Nabídnout nástroj, který vyvolá diskuzi a umožní neomezeně si vyzkoušet možnosti vedoucí k těmto cílům. Nabídnout účast všem. Cesta přitom může být dlouhá a plná překážek. Uvědomujeme si to a chceme se s tím poprat.

Vedlejší cíle:
- aktivizace společnosti
- přeshraniční politika
- podpora pro kontinuální hlasování
- sdílení informací a obsahu o politice
- diskuze o politice
- podpora pro organizaci akcí
- sdílení voličského profilu mezi přáteli
- zkoumání voličské nálady a trendu
- komunikační nástroj pro politiky
- komunikační nástroj pro voliče
- zaujmout (vládní a parlamentní) politiku
- podchytit regionální politiku
- povzbudit nové politiky, nové strany a hunutí
- povzbudit nové myšlenky a proudy společnosti
- oddělení pozitivního od negativního
- oddělit zrno od plev
- analytické, statistické a sociální zkoumání nálady společnosti
- posílení efektu kroužkování a volení více politiků a více stran
- připuštění změny odevzdaného volebního hlasu v případě zklamání z politika
- nabídnutí nejen volby podpory ale i odporu (odmítnutí)
- zajištění volební anonymity
- atraktivnost pro politiky i voliče
- uznaná alternativa k urnovému hlasování
- a další ..

pátek 10. června 2011

Věrohodnot výsledků ElectionsMeteru

Je smyslem projektu a v našem zájmu zajistit co největší věrohodnost sledovaných výsledků. Věnovali jsme čas vývoji a zpracování algoritmů tak, aby naše mise byla co nejlépe splněna. Použili jsme nová řešení, nový přístup a nové algoritmy zpracování.

Propagujeme kontinuální hlasování a připouštíme opakované hlasování. Nebojíme se nových metod. Umíme takové výsledky organizovat, zpracovat a vyhodnotit.

Rozumíme strachu z ovlivnění výsledků opakovaným hlasováním. Považujeme takový strach za spíše fóbický a pramenící zejména z neznalosti možnosti zpracování dobře navrženými algoritmy a adekvátními statistickými metodami.

Použité metody umožňují uživatelům a voličům časovou a názorovou flexibilitu. Kdykoliv hlasovat, kdykoliv hlas změnit a kdykoliv zdůraznit své přesvědčení.

Věrohodnost výsledku přirozeně roste s počtem zúčastněných uživatelů, voličů a s časem. ElectionsMeterem organizovaná hlasování jsou ultimativní, nikdy nekončí a vždy ukazují aktuální, průběžný výsledek.

Uživatelé a voliči snažící se neadekvátním způsobem ovlivnit výsledky jsou identifikování, hlasování jim znepříjemněno, časově omezeno nebo odpojeno.

ElectionsMeter je divné jméno

Ano, pro české prostředí je ElectionsMeter divné, těžko zapamatovatelné a nečeské jméno. Bohužel to nešlo jinak.

Proč? Neboť myšlenka ElectionsMeteru je univerzální a obecně použitelná v kterékoliv zemi. Globálně. Proto globální jméno. Pro čechy, němce, rusy, američany jedno identické. Bohužel další anglikanismus jakých je u nás i ve světě dnes plno. Je mi to líto, ale jedno jméno tvoří značku, nese myšlenku, a je všude stejný a stejně platný.

Prosím dejte si ElectionsMeter do oblíbených v prohlížeči abyste si to jméno nemuseli pořád pamatovat nebo ručně vypisovat. Dejte si do oblíbených rovnou profil Vašeho politika nebo strany.

Dejte odkaz na ElectionsMeter do svých osobních, či firemních stránek. Zjednodušte si přístup a propagujte tak i svůj názor.

Tansparentnost a nezávislost ElectionsMeteru

To nejdůležitější. Transparentnost a nezávislost ElectionsMeteru je základní předpoklad jeho fungování a jeho smysluplnosti. ElectionsMeter je občanská iniciativa, organizován občanským sdružením. V pozadí nestojí politická síla, agentura, fond, komerční firma. Navíc je nutností, aby byl dohlížen z akademické sféry (politologie, sociologie, informační technologie) a to s mezinárodní aplikací a obsazením.

Proč nemůže být ElectionsMeter komerční projekt?
Chápu organizaci voleb a politiku jako veřejnou službu. Nezaplatitelnou. Nepodplatitelnou.

Proč nemůže být ElectiosnMeter vládní projekt?
Vždy je dobré mít (progresivní, nezávislou) alternativu k oficiálním praktikám, výsledkům.

Proč nemůže ElectionsMeter provozovat Google nebo Facebook?
Jistě může. Jedna organizace (jeden velký bratr) pravděpodobně ví co děláte na internetu, co a kdy prohlížíte, co stahujete, co kupujete, jaké máte přátele, kdo patří do vaší rodiny, kde pracujete, do jaké příjmové a sociální skupiny patříte, jak se jmenujete, kde bydlíte, kde jste byli na dovolené, kde pracujete atp.. Může ten samý "bratr" organizovat volby, znát vaši politickou preferenci, zpracovávat a vyhodnocovat volební výsledky, být alternativou k oficiálním výsledkům?

Jediná cesta je odspodu. Od společnosti. Bez dotací. Bezplatná služba. Nezávislým projektem. S akademickým dohledem.

Osobnosti, které ovlivnili vývoj ElectionsMeteru

Samozřejmě na prvním místě jsem to já Petr Rudzan. ;-) To je základní myšlenka, algoritmy, datová struktura, koncepce, strategie, layout stránek, anglická mutace, vedení, myšlenková, morální a finanční podpora.

Rady do začátku v internetové branži poskytl Antonín Foller.

Perspektivy ElectionsMeteru a politickou situaci v USA se mnou diskutoval Václav P. Emigrant a IT odborník žijící 25 let v USA (Kalifornie).

Základní kostru programovému kódu dal Tomáš Bek. Většinu kódu programoval Pepa Baránek. Na kódu se podílel Jirka Ulbrich, Martin Chudoba. Vše vesměs absolventi či studenti místní univerzity. S překlady a testováním pomohly Martina Barboříková, Saša Budková, Stanislava Černovská, Aleš, Jarmila, Simona, Aysha a další.

První, kdo posuzoval ElectionsMeter

Začátkem roku 2009 (po 6 měsících vývoje) stále jsem si nebyl jist kvalitou zpracování a připravenosti projektu ke zveřejnění, proto jsem poprosil některé "guru" IT či webového trhu o jejich názor.

Reagoval mi Cayman. Napsal o nás článek na svém blogu. caymanislander electionsmeter-dobra-obcanska-aktivita

Budiž zaznamenám jako historicky prvním posuzovatelem.

Proč "Ze zákulisí ElectionsMeteru"?

Skoro 3 roky vyvíjím s malým týmem ElectionsMeter. Doteď jsem nestál o přílišnou publicitu. Záměrně a oprávněně. Neměl jsem jistotu, že je projekt dostatečně dobře připraven k opravdu veřejnému nasazení. Několik málo uživatelů stačilo k vývoji a testování. Čekat déle do absolutní dokonalosti asi ale nelze. Jdeme tedy do fáze propagace.

Vědom si faktu, že doma člověk není prorokem, chtěl jsem se původně primárnímu nasazení v Česku vyhnout. Pod tíhou okolností a racionality však se zdá rozumné začít s propagací a nasazením v domácím prostředí.

Za účelem otevřenosti, transparentnosti a propagace pro české prostředí, píšu tento blog. Budiž čten a nápomocen porozumění co to je ElectionsMeter a jaké je pozadí a vývoj tohoto projektu.

(Blog budu psát nepravidelně, volně a lidově. Budiž mi prominuta stylistika a případné jazykové chyby. Děkuji za porozumění.)

Začátky

Chyběli mi zkušenosti z internetového businessu. Proto jsem se obrátil s projektem a představou v hlavě na komerční firmu zabývající se tvorbou běžných komerčních webových projektů. Převážně eshopů. Kupodivu mne přijali s chladnou hlavou, řekli si o 100tis. a že do 2 měsíců mi projekt zprovozní. Bohužel se ukázalo, že jak peníze tak čas je nedostatečný. Také se ukázalo, že vyvíjet originální projekt na zakázku je nešťastné. Když vyvíjíte něco co má sice jasné zadání ale nejasné hranice, je to komplikované. V podstatě se ukázalo, že metoda standardního zadání a předání projektu je nefunkční, pro velké množství detailů, které bylo nutné řešit a diskutovat zdali detail byl dostatečně popsán v zadání či nikoliv. Po pár týdnech jsme rezignoval a založil vlastní firmu a najmul vlastní programátory.

Postupně se ukázaly další nevýhody tvorby takového originálu na zakázku. Softwarová firma si projekt budovala na míru do svého datového a hardwarového prostředí. Pozdější migrace mimo prostředí softwérové firmy pak byla kolapsová. Polovina kódu se musela přepsat.

A přišli otázky a komplikace. Jít do vlastního serveru? Stačil by hosting na vývoj? Jaký zvolit hosting? Zvolit dedikovaný nebo sdílený server? V které zemi? V ČR nebo zahraničí? Na jaké databázi jet projekt?

A pak další. Co to je SEO? Jak optimálně propagovat nový projekt? Jaké jsou standardy webovéhoprůmyslu? Kde sehnat dobré programátory? Jaké se používají triky v této branži?

Pak přišli první uživatelé a s nimi nové problémy. Jak optimalizovat kód aby byl rychlejší? Jak optimalizovat databázi aby byla rychlejší? Indexovat. Komprimovat obsah. Používat CSS sprite. Redukovat počet HTTP dotazů. Redukovat počet Selectů. Kešovat obsah. Přepočítavat a předpočítávat výsledky.

Pak přišli roboti a otázka jak zajistit aplikaci proti robotům?

Pak přišli zákeřní uživatelé a otázka jak zajistit aplikaci proti záměrnému poškození sledovaných údajů?

Pak přišli crakovací roboti snažící se nabořit do aplikace a nutnost identifikace jejich pokusů a další ochrana aplikace.

Jak zajistit financování?

Proč ElectionsMeter¨?

Myšlenka vybudovat ElectionsMeter mne napadla na přelomu červenec - srpen 2008. Několik dní jsem ji zvažoval, tříbil, hledal rizika a perspektivy. Bylo jasné, že takový projekt má smysl jen když bude udělaný fakt dobře, odpovědně, nezávisle, globálně a s dlouhodobou perspektivou. Dřív než jsme začal cokoliv v dané věci podnikat zkoumal jsem několik dní situaci zdali někde ve světě podobný projekt s podobnou myšlenkou, rozsahem existuje a zdali splňuje moji představu. Nic jsem nikde nenašel. Daly se najít všelijaké projekty, ale většina z nich byla buď odfláknuta rychlou jehlou, nebo byl projekt mrtvý, nebo to byl MFA (Made for advertisement) anebo splňoval jen 10% z mých představ.

Částečná inspirace k ElectionsMeteru byla dána Wikipedií. Její otevřeností, kde téměř kdokoliv může založit cokoliv, kdokoliv může dále téma doplnit, organizací moderace obsahu, vícejazyčností, globálním nasazením a pojetím jako neziskový projekt. Twitter inspiroval dříve nepředstavitelně krátkými textovými zprávami, které jsou inspirovány do krátkých komentářů. Digg nebo Reddit inspirovali systémem hodnocení obsahu. Internetové noviny a jejich nepřehledná diskuzní fóra inspirovali k rozdělení obsahu na pozitivní a negativní, bez podpory diskuzní reakce na reakci.

Záměr byl hlavně podpořen dojmy a naivní představou právě probíhající volební kampaně v USA (Obama x McCain). Dojmy hlavně z prvního velkého a úspěšného použití internetu jako média k oslovení voličů a ovlivnění volební nálady a volebních preferencí. V atmosféře začátku léta 2008 byl Obama černý outsider v převážně republikánsky smýšlejících státech. Téměř nemožné, aby se stal prezidentem. Inu, stalo se, nečekané. A to hlavně díky "hype" vytvořeného vhodně použitým novým médiem, internetem.

Moje naivní představa byla, že by bylo zajímavé se toho internetového "hype" zúčastnit projektem ElectionsMeter. Když jsme se rozhodl, tak do amerických voleb chybělo tak asi 2,5 měsíce. Říkal jsme si 1 měsíc se to bude programovat, druhý měsíc věnuji propagaci a americké volby jsou ElectionsMeterem podchycené. ;-)

Dobře, to se tedy nepodařilo. Byl to však impulz do ElectionsMeteru vstoupit s velkým odhodláním a nasazením.