neděle 9. října 2011

Proč nebyl můj hlas uznán?

V poslední době se na nás obrátili rozhořčení uživatelé s otázkou "Proč nebyl můj hlas uznán?". Někteří dokonce neváhali vyslovit podezření, že záměrně diskriminujeme jejich názor, jejich hlas nebo přinejmenším dáváme větší prostor opozici.

Ujišťujeme, nikoho nediskriminujeme. Určitě ne záměrně. Přesto, může někdy nastat situace, kdy je hlasující informován, že jeho hlas nebyl či nemohl být uznán z důvodu dočasné ochrany hlasování.

Dovolte mi nejdříve všechny ujistit, že si velmi vážíme každého hlasujícího. Projekt ElectionsMeter je nestátní, nezávislý, neziskový a nekomerční projekt s ambicemi být dlouhodobou a dostupnou alternativou průzkumu veřejného mínění v oblasti politiky. Snažíme se (přes neobvyklé množství komplikací) realizovat projekt maximálně nezávisle, nestranně, odpovědně a seriozně.

Často čelíme pokusům záměrně (někdy zákeřně a iracionálně) ovlivnit hlasování. V prospěch či neprospěch konkrétní osoby. Takové pokusy diskreditují výsledek, smysl hlasování či vlastní snahu o vytvoření všem dostupné a reprezentativní platformy průzkumu veřejného mínění. Snažíme se ochránit každé hlasování proti vnějším pokusům o jeho zneužití. Chráníme všechna hlasování stejně a bez výjimky.

Rozlišit hlasující sympatizanty od pokusu o záměrná ovlivnění výsledku je náročné. Není v našem zájmu umožnit iracionální ovlivnění výsledku hlasování. Z tohoto podhledu hlasovací data chráníme a neustále vylepšujeme funkčnost ElectionsMeter systému zvláště s ohledem na otevřené a spravedlivé vyhodnocení takové situace. Všem hlasováním stejně a bez výjimky.

V posledních dnech došlo k výraznému vylepšení hlasovacího algoritmu. Hlasování s relativně malým počtem hlasujících (jejichž hlasovací vzorek je z relativně malé populace) nemohou přesáhnout limit přijatelnosti výsledku. Jedná se o matematicko-statistický vztah. Např. hlasování na Slovensku o p. Jozefovi Hrdlickovi je právě takovým hlasováním, které má v danou chvíli relativně malý počet hlasujících respondentů a zároveň relativně vysoký výsledek hlasování. Nedojde li k zvětšení počtu hlasujících, nebude možné hlasovat intenzivně „pro“ v tomto hlasování, protože to bude vyhodnoceno jako pokus o záměrné ovlivnění výsledku. Zdůrazňuji, že tento princip „ochrany“ je aplikován všem jednotně a nemá nic společného s osobou, názory, skutečným či imaginárním postavením popularity p. Jozefa Hrdlicky. Jedná se o čistý matematicko-statistický vztah mezi velikostí či malostí počtu hlasujících a velikostí či malostí výsledku měřené popularity.

Za situace identifikace pokusu o ovlivnění výsledku, jako jedním z možných principů ochrany, je uzavřít hlasování výhradním hlasujícím „pro“ či „proti“. Opačné hlasování přitom může zůstat otevřené opozičním názorům. Většina opatření ochrany jako je i toto, jsou obvykle dočasného charakteru, přičemž o dočasnosti nerozhodujeme my, ale uživatelé svým počtem a stylem hlasování.

1 komentář:

  1. Uživatel colonus666 nás kontaktoval s tímto dotazem: "Proč asi 14.10. ve 21:30 nejde hlasovat o KSČM?"

    Naše odpověď:"děkujeme za Váš dotaz. Dovelte mi Vás ubezpečit, že standardně jsou všechna hlasování všem dostupná. Mohou však nastat speciální situace, a obvykle je to z důvodu pokusu o zneužití hlasování, kdy systém v rámci bezpečnosti a ochrany dat vyhodnotí za bezpečnější hlasování dočasně znepřístupnit. Veškerá kontrola hlasování probíhá automaticky na základě jednotných pravidel všem, bez vyjímek. Do stavu a průběhu hlasování žádná osoba (ani my) nezasahuje, nekompromisně. Pokud Vám systém ElectionsMeter odmítl přijmout hlas, pak příčina byla jistě z důvodu ochrany. Systém vyhodnocuje aktuální situaci každou minutu na základě mnoha kritérií. Zaregistrováním a rozšířením uživatelské registrace získáte od systému větší důvěru a méně případného omezení. Dále zvětšením počtu hlasujících systém také zmenší hranice bezpečnostního omezení, respektive více hlasujících otevře systém pro více možností."

    OdpovědětSmazat