sobota 18. června 2011

Uznávám princip jeden muž jeden hlas.

ElectionsMeter standardně pracuje s principem kontinuálního hlasování (tj. neustále otevřeného hlasování, které nikdy nekončí a lze do něj kdykoliv vstoupit), odvolatelnosti hlasu a opakovatelnosti hlasu. Od základů je tak postaven, umí si s těmito principy poradit a výsledky statisticky správně vyhodnotit.


Vědomi si však obav tradičně založené veřejnosti a revolučnosti principů ElectionsMeteru, jsou paralelně zpracovávány výsledky i na základě tradičního pravidla "Jeden muž, jeden hlas". Výsledky (podle obojích principů) jsou k dipozici v analytické části. Vyhodnocení podle tradičního pravidla jsou nadepsány "Pohled unikátního hlasování".

Zpracováním a zobrazením obojích výsledků poskytuje ElectionsMeter další analytický materiál osvětlující velikost změny nálady společnosti, velikost osobního zaujetí, velikost vektoru změny popularity.

Například:

Můžeme analyticky vyhodnotit situaci Miroslava Kalouska takto. Celková popularita podle základního vyhodnocení ElectionsMeteru je 10.6%, ale podle principu "Jeden muž, jeden hlas" je 20,1%. Opakované hlasování tedy ukazuje nižší popularitu, nežli hlasování unikátní. Znamená to, že dostatečně velký počet lidí hlasoval opakovaně proti panu Kalouskovi. Tedy pan Kalousek čelí velmi negativní náladě společnosti. Do takové míry negativní, že se vyplatí společnosti tu "negaci" opakovaně ventilovat.

Rozdíl mezi opakovaným a unikátním hlasováním může být částečně způsoben i efektem zklamání společnosti. Připusťme, že část společnosti mohla hlasovat nejdříve pro pana Kalouska, avšak později doznala zklamání, změnila názor a hlasovala pak proti němu. Princip unikátního hlasování (na rozdíl od kontinuálního) tuto změnu (či zklamání) nemůže zachytit.

Z počtu hlasů pro p. Kalopuska dále můžeme číst (534 unikátních vs. 651 opakovaných), že opakovaně hlasujících pro pana Kalouska bylo relativně málo. Opakovaných hlasů je o cca 20% více než unikátních. Naproti tomu u negativních hlasů pro p. Kalouska (2120 unikátních vs. 5510 opakovaných) je opakovaných hlasů o cca 150% více. Rozumět tomu můžeme tak, že hlasující pro p. Kalouska nebyly o svém hlasu tak přesvědčeni jako hlasující proti. Nárůst opakovaných hlasů proti p. Kalouskovi o 150% znamená, že každý hlasující proti němu hlasoval v průměru 2x.

Žádné komentáře:

Okomentovat