neděle 12. června 2011

Anonymita s ochrana dat v ElectionsMeteru.

Z hlediska funkce a cíle musí ElectionsMeter hledat vhodnou rovnováhu mezi otevřeností, anonymitou, aktivitou uživatelů a ochranou dat.

ElectionsMeter nesbírá a neshromažďuje data, která by byla osobního charakteru a chráněna zákonem. Systém poskytuje dostatek prostoru k osobní i anonymní prezentaci a to vždy s ohledem na individuální rozhodnutí uživatele.

Projekt zpracovává některé informace statistického charakteru o politické preferenci
uživatele a jeho sociálním profilu (pohlaví, vzdělání, věková skupina atp.), které jsou dobrovolné a vhledem k anonymitě a pravidlům předpokládáme pravdivě zadané.

Anonymita je systémem akceptována avšak s ohledem na bezpečnost dat je uživatelům funkčnost systému odstupňována.
1) anonymní .. hlasování se základní frekvencí
2) registrovaný .. hlasování s vyšší frekvencí a zpřístupněny některé vstupy
3) registrovaný rozšířený .. zpřístupněny všechny uživatelské vstupy
4) zkušený uživatel .. zpřístupněno zadávání vlastních hlasovacích profilů
5) oprávněný uživatel .. výhradní oprávnění k určitému hlasovacímu profilu

Systém trvale vyhodnocuje chování uživatelů a v případě překročení pravidel nebo racionálního chování je uživateli jeho aktivita v sytému omezena nebo v krajním případě je uživatel dočasně odpojen, případně i trvale odpojen. Na nestandardní chování je uživatel upozorněn zobrazením stránky Limited autorisation. Na časté nebo opakované vyvolání této situace systém reaguje omezením nebo odstavením uživatele.

Žádné komentáře:

Okomentovat